Nyheter

I dagens Dalademokraten publiceras en debattartikel som efterlyser en ärligare debatt kring LSS. Lystras VD Daniel Lindkvist menar att regeringen säger en sak men agerar helt annorlunda och att det inte går att diskutera frågan när man inte redogör för de verkliga motiven. 

"Jag tycker att det minsta man kan begära är att regeringen slutar behandla alla som frågan berör som mindre vetande. Du behöver inte vara nationalekonom eller raketforskare för att förstå varför det som händer händer, det är till största delen en kostnadsfråga och då måste man kunna debattera den som en sådan", säger Daniel. 

Du tycker att regeringen far med osanning? 

"Man har åtminstone en dold agenda, låt vara att den är synnerligen uselt dold. De bakomliggande motiven är tydliga för alla, det är bara löjligt att låtsas som att det enda fokuset handlar om att "återupprätta förtroendet för reformen". Det huvudsakliga fokuset ligger i att inte bara bryta kostnadsutvecklingen utan att minska de befintliga kostnaderna." 

Men skulle något förändras om man sade att det var så då, att det kostar för mycket? Resultatet skulle väl bli detsamma? 

"Då kan vi åtminstone debattera frågan på ett hederligt sätt. Om jag säger till en politiker att "det vis på vilken LSS tillämpas är ett sätt att spara pengar" så är svaret "Nej, det är för att ersättning måste gå till dem som behöver den och vi värnar samhällets svaga". Sedan går hela diskussionen ut på huruvida det faktiskt handlar om ekonomi eller inte. Om man är rak och ärlig nog att tillstå det, då är ju frågan istället hur vi prioriterar och fördelar samhällets resurser. Det är en helt annan fråga och en betydligt mer konstruktiv sådan. 

Du har varit aktiv i media med fler publicerade debattartiklar, tror du att det gör någon skillnad? 

"I ett större perspektiv gör förstås just mina inlägg i debatten ingen större skillnad. Däremot vill jag vara en del i att fortsätta driva fram en större rörelse och opinion, med fler höjda röster för funktionsnedsattas rättigheter. Om jag hörs, om föräldrar hörs, om andra bolags företrädare hörs och om assistansanvändare hörs - tillsammans blir det en ganska stark röst. Det är jätteviktigt att frågan inte dör ut nu, för att regeringen backade på några i det stora hela mindre punkter. Många har under flera år fått sin tillvaro sönderslagen när assistansen dramatiskt minskat eller helt dragits in. Deras situation påverkas inte alls av regeringens besked nu. Vi måste gemensamt fortsätta kämpa för att de ska ha rätt att få sina liv tillbaka. 

DEBATTARTIKELN I DALADEMOKRATEN KAN DU LÄSA HÄR. 

Dalademokraten 15/11: "Jag vill att regeringen är ärliga med vad de vill med LSS - idag säger man en sak och gör en annan."

TIDIGARE DEBATTARTIKLAR FINNER DU HÄR:

Dalademokraten 7/11: "Ovärdigt hur människor i behov av assistans behandlas - du och jag kan också drabbas"

Dagens Samhälle 3/11: "Regnér - och Alliansen - har satt spiken i kistan för LSS”

På en presskonferens under tisdag eftermiddag meddelade barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér att man vidtar åtgärder för att dämpa den eskalerande krisen inom personlig assistans, som ställts på sin spets efter Försäkringskassans varning om "svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda.” efter tolkning av en HFD-dom.

Den åtgärdsplan regeringen idag presenterat innebär följande;

Lagändring om väntetid och beredskap

Återställning till tidigare ordning då assistans beviljandes även under väntetid, beredskap och tid mellan insatser. De som redan fått avslag får möjlighet att söka om på nytt. Ikftträdande under våren 2018.

Temporärt stopp för 2-årsomprövningarna

För att dämpa negativ påverkan av snabba praxisförändringar föreslås att tvåårsomprövningarna tillfälligt stoppas. Detta fram till att den pågående LSS-utredningen presenterat sina slutsatser. Ikraftträdande under våren 2018. I december 2017 blir analysen klar av de domar som tidigare blivit vägledande och hur effekten av dessa blivit.

Kommunerna för utökad informationsskyldighet

Kommunerna föreslås bli skyldiga att informera personer som fått avslag eller indrag av statlig assistansersättning information om rättigheterna enligt LSS. Ikraftträdande föreslås 1 juli 2018.

Återställning av det förhöjda timbeloppet

Lagförslag om att återställa tidigare möjlighet för enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp än schablonbeloppet, att få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar över tid.

Lystras VD Daniel Lindkvist har nära följt utvecklingen och debatten kring frågan och är positiv till dagens besked från regeringen.

Försiktigt lättad skulle jag väl den beskriva den spontana känslan”, säger Daniel.

Att det nödstopp som framförallt RBU drivit på hårt för nu genomförs är positivt och det enda rimliga sett till hur rättsosäker bedömningarna är idag. Till och med vice ordföranden för fackförbundet ST på Försäkringskassan gick så sent som häromdagen ut och sade att ”Det är svårt att säga vad som blir felaktiga beslut.”. Det säger sig självt att det är både ovärdigt en rättsstat och moraliskt förkastligt, en lättvindig hantering av människor hela liv. Så kan vi inte ha det.

Daniel Lindkvist hade dock önskat att man visat sig villiga att ta ett ännu större grepp kring frågan.

”Som sagt, jag är positiv till att det händer någonting och ärligt talat är dagens besked bättre än jag nog hade trott. Samtidigt gömmer sig Regnér fortfarande bakom resonemang om att ”det funnits ett utbrett felanvändande av ersättningen” och att ”regeringen har gjort mycket för att återupprätta förtroendet för reformen”. De utredningar Regnér lutar sig mot har kritiserats av flera tunga instanser, vidare har regeringen aktivt och högst medvetet verkat för att skära ned kostnaderna för LSS-reformen och det vet alla om. Det är ett slag i ansiktet på de som förlorat hela eller delar av sin assistans på indirekt order från regeringen genom regleringsbrevet 2016.

Du hade velat se fler eller andra åtgärder från regeringen idag?   

”Jag hade önskat att man visat en ärlig vilja att göra om och göra rätt, inte bara här och nu utan även för de som fram tills idag drabbats. LSS i allmänhet och personlig assistans i synnerhet har varit högvilt för regeringen i flera år, när man jagat besparingar. Tillämpningen har sedan flera år kört i diket och många har fått sin tillvaro slagen i spillror. De hjälps inte av beskedet idag. Vad är Åsa Regnérs besked till dem?”

Vad händer nu?

”Kampen fortsätter! Om man ska lyfta ut något positivt ur hela den här situationen så är det att frågan väckt medvetenhet och opinion utanför kretsen av de direkt berörda. Dagens besked visar att det går att göra skillnad och skapa förändring. Nu är det viktigt att vi är många som fortsätter att göra våra röster hörda för att rätten att leva, inte bara överleva ska gälla alla. Just idag segrade det sunda förnuftet, om än en liten seger. Jag vägrar tro att det inte också kan vinna den stora segern.”, avslutar Daniel Lindkvist.    


Läs mer om regeringens åtgärdspaket här 

Mötesplats om funktionsnedsättning

Idag finns det många som lägger ner ett stort arbete på att underlätta livet för människor som har behov av hjälpmedel och stöd. Funka för livet är en mötesplats med fokus på allt som förbättrar livet för personer med funktionsnedsättning.

För mer info läs här: http://funkaforlivet.se/

För bokning av gratisbiljetter läs här: https://www.biljettkiosken.se/event/171115-funkaforlivet-halmstad

Lystra intog Bergsåker

En strålande dag och en massa nöjda kunder intog Bersåkers travbana för att prova på ett par varav runt banan.

 

1a23

 

Underkategorier