Nyheter

Allt fler höjer nu rösten och kräver att regeringen agerar mot bakgrund av den skrivelse som Försäkringskassan skickat där man varnar för att en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen från i somras kommer att innebära "svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”. 

Lystras vd Daniel Lindkvist skriver i en debattartikel i Dagens samhälle "Den praxis som domen leder till är oundvikligen den sista spiken i kistan för den intention som en gång fanns med LSS - rätten att leva som andra. Jag vill inte ha ett samhälle där vi väljer att människor med omfattande hjälpbehov ska buntas ihop på institutioner, är utlämnade till anhörigas goda vilja, ork och förmåga eller sitter ensamma och isolerade i väntan på att hemtjänsten kommer förbi med en matlåda. Dit är vi på väg." och kräver att Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regér agerar genom ett nödstopp av assistansindragningar tills dess en fungerande lösning finns på plats. Detta har Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, längre krävt men utan gehör från regeringen. 

"Det är en cynisk lek med människors liv och ännu ett exempel på att regeringen bara lägger ut dimridåer, den här gången i form av myndighetsuppdrag som knappast kommer att leda till någon förbättring. Och anhöriga kommer även i fortsättningen tvingas dra ett orimligt tungt lass", säger RBUs förbundsordförande Maria Persdotter i en artikel som publicerats på etunanytt

Läs hela debattartikeln i Dagens samhälle här.  

Försäkringskassan varnar i en skrivelse till regeringen för att en dom i Högsta förvaltningsrätten i juni månad kommer att ” få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda och leda till att många assistansberättigade kommer att beviljas färre timmar.”.

Försäkringskassan har nu tolkat domen (HFD 2017 ref. 27) och utfallet är ett dråpslag. FK har inga möjligheter att utan stöd i lag eller förordning göra något för att mildra konsekvenserna av domen, utan måste rätta sin tillämpning efter tolkningen av domen. Myndigheten väljer därför att varna regeringen för vad det kommer att innebära och säger i sin skrivelse att regeringen bör hantera frågan med förtur.

Lystras VD Daniel Lindkvist kommenterar;

Det här ställer till sist ansvarsfrågan på sin spets. Regeringen och Försäkringskassan har under flera års pågående urholkning av rätten till personlig assistans konsekvent skyllt på varandra. Nu står vi inför en oerhört allvarlig situation där tusentals människors rätt till ett fungerande liv står på spel. Försäkringskassan har skickat en tydlig signal till regeringen att det här är en annalkande katastrof. Nu är det upp till Åsa Regnér att agera. Det krävs en lagändring och det omgående”.

Konsekvenserna av domen är bland annat att det inte kan beviljas tid när assistenten endast väntar på att den assistansberättigade ska behöva hjälp, tex vid väntetid, beredskap eller tid mellan preciserade hjälpbehov och att assistansersättning bara kommer att beviljas för aktiva insatser under natten. I praktiken skulle det innebära att många anhöriga skulle få ta ett enormt stort ansvar för enskilda insatser nattetid samt att mycket av assistansen skulle ersättas med hemtjänst eller andra insatser inom SoL och LSS.

Att tillämpa det här är att försätta många anhöriga i en fullständigt orimlig, omänsklig och ohållbar situation. Det vore förstås först och främst en tragedi för de som direkt drabbas men i det större perspektivet vore det också ett samhällsekonomiskt haveri. Fullt arbetsföra och skattebetalande personer skulle tvingas sluta jobba eller gå ned i tid för att orka sköta sitt barn eller sin anhörige och sjukskrivningstalen för de här personerna skulle sannolikt skjuta i höjden. Alla, exakt alla, förlorar på det här”, säger Daniel Lindkvist som hoppas att frågan får medialt utrymme.

Media är en maktfaktor, inte minst vad gäller politisk påverkan. Vi är många som försökt driva frågan om tillämpningen under flera år. Inte minst RBU har gjort ett bra jobb för att påverka regeringen, men gehöret har varit svalt. Jag hoppas att frågan får utrymme och att det skapar en opinion för en konstruktiv lösning på den assistanskris vi står mitt i. Till syvende och sist handlar det här om vilket samhälle vi vill ha. Vackra ord om allas lika värde faller platt om det är såhär vi ska behandla en utsatt grupp. Regeringen och Åsa Regnér som ansvarig minister kommer att ha många trasiga familjer på sitt samvete om det här får gå till verkställighet.”, avslutar Daniel Lindkvist.

 

Läs Försäkringskassans skrivelse till regeringen här

”Det ligger ju i allra högsta grad i vårt intresse att få höra vad kunderna tycker om oss som bolag, det är den naturligaste saken i världen”.

Daniel Jönsson, affärsutvecklingschef på Lystra, har jobbat med assistans i många år, först inom Frösunda och senare på Lystra. Rollerna har varit flera men en sak har alltid varit gemensamt, fokus på kundnöjdheten.

”Vi tillhandahåller ju en tjänst till våra kunder och det är i slutändan deras upplevelse av den som är måttet på hur bra vi är”, säger Daniel.

”Många bolag verkar nästan rädda för att få veta vad kunderna faktiskt tycker om dem. För mig är det en av de viktigaste återkopplingarna vi kan få, hur upplever kunden att vi levererar som assistansanordnare?”

Som ett led i att arbeta med ständig förbättring och utveckling kommer Daniel Jönsson med start under hösten att börja kontakta Lystras kunder i syfte att få göra en liten uppföljning. Han betonar dock att det inte är någon stor eller tung process det handlar om, utan mer ett avspänt samtal där kunden ges möjlighet att få komma med tankar, åsikter och synpunkter på vad som fungerar bra och vad som kanske kan förbättras.

”Det känns väldigt bra att ha en plan och en struktur för hur vi kan arbeta proaktivt med kundnöjdhetsfrågan”, säger Daniel. ”Många bolag genomför kundnöjdhetsundersökningar en gång om året också drar man stora slutsatser utifrån den. Problemet är att upplevelsen av vår tjänst förstås inte är statisk. På det här viset får vi förhoppningsvis en mer levande dialog kring kundupplevelsen mellan oss som anordnare och kunden”.

Syftet och förhoppningen är att dialogen mellan företag och kunder ska stärkas, att samtalen ger nyttig feedback som kan användas i förbättringsarbete och att kunden ska känna att hens upplevelse av Lystra som bolag är viktig.

”Utan kunder, inget företag. Det vet alla men det är faktiskt långt ifrån alla som lever som man lär i den frågan”, säger Daniel Jönsson. ”Min ambition är att vi ska vara ett föredöme i branschen avseende kundnöjdhet, det goda exemplet som andra sneglar på. Då är det absolut viktigaste steget att vi lyssnar på våra kunder”.

Lystras kundnöjdhetssamtal kommer att påbörjas under oktober 2017 och samtal kommer att föras med cirka 5 kunder per vecka. Det kan alltså komma att dröja en tid innan just du får ett samtal. Vill du bli prioriterad i turordningen? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hamnar du på priolistan.

BILDEN: Daniel Jönsson (t h) tillsammans med Hasse Wennström, Affärsområdeschef Assistans i Syd

 

Underkategorier