Daniel Jönsson
Affärsutvecklingschef

Hasse Wennström
Marknadschef

Carina Hvalstedt
Projektledare i samverkan (diagnosspecifik kompetens)

Lars Varnerud
Kommunikationsassistent