Som ny kund eller anhörig är det oftast våra kundetablerare och LSS-rådgivare Du först kommer i kontakt med. 

Daniel Jönsson
Affärsutvecklingschef

Sundsvall

060-606 66 31, 020-10 00 70

daniel.jonsson@lystraassistans.se

Hasse Wennström
Marknadschef

Helsingborg

042-301 74 82, 020-10 00 70

hasse.wennstrom@lystraassistans.se

Carina Hvalstedt
Projektledare i samverkan (diagnosspecifik kompetens)

Göteborg

031-797 06 01, 020-10 00 70

carina.hvalstedt@lystraassistans.se

Lars Varnerud
Kommunikationsassistent

Stockholm

08-121 39 462

lars.varnerud@lystraassistans.se

Ulla Lindgren Hjelte
Administratör

Stockholm

08-509 08 303

ulla.lindgren.hjelte@lystraassistans.se