Vi är en personlig assistansanordnare för alla med en funktionsvariation

När LSS-reformen (Lagen om särskilt stöd) trädde i kraft 1994 var det för att villkoren för människor med omfattande funktionsvariationer var mycket undermåliga jämfört med andra människors.  Reformen som möjliggjorde personlig assistans har för många människor skapat en förutsättning för ett bättre liv. Tanken bakom LSS var god och lagstiftningen är bra men under alltför lång tid har mindre nogräknade företag och enskilda personer missbrukat och misskrediterat reformen och därigenom även de som omfattas av den. Konsekvenserna av detta är en allt hårdare tillämpning, kostnadsdämpande åtgärder. Den som i slutändan drabbas av allt detta är alltid den enskilde med funktionsvariation. Så var det inte tänkt från början.

När utländska riskkapitalbolag ökat sitt ägande i privata assistansbolag har det, rättmätigt, skapats en livlig debatt om vad pengarna används till, vem som tjänar mest på assistansen och om privata utförare i välfärden överhuvudtaget ska få tillåtas. Vi i Lystra vill att LSS-reformen även fortsättningsvis ska finnas till gagn för den med funktionsvariation och att den valfrihet som den privata sektorn erbjuder är någonting väldigt viktigt. Vi tror att det går att bedriva en hållbar assistansverksamhet, med ordning på papperen och utan fusk eller störande vinstuttag. Vi tror på behovet av det goda exemplet. 

Lystra personlig assistans föddes ur tanken att någon måste stå upp för reformen som den var tänkt från början. Utan excesser. Utan orimliga vinstuttag. Utan räntesnurror. Utan fusk. Lystra personlig assistans vill värna om LSS-reformen. Vi tror på att man som privat assistansanordnare kan bedriva bra personlig assistans helt i enlighet med de lagar och förordningar som ska styra sådan verksamhet. Vi tror inte på nödvändigheten av lagändringar, nya utredningar och kostnadsdämpande åtgärder, som alltmer inkräktar på den assistansberättigades ofta redan utsatta integritet. Vi tror på LSS – som det var tänkt från början.

  • Lystra personlig assistans gör inga aktieutdelningar till ägarna. Pengarna ska användas till att höja kvaliteten och utveckla verksamheten, inte till att fylla på enskilda personers bankkonton. Våra kunder och assistenter ska känna en trygghet med oss som assistansanordnare och arbetsgivare och pengar ska gå till att skapa den tryggheten.
  • Lystra personlig assistans skapar mervärden för människor. Oavsett om du är kund, anhörig eller personal vill vi vara en del som bidrar till att skapa ett bra liv. Det ser vi som en naturlig del av vårt ansvar, både som assistansbolag och som arbetsgivare.  
  • Lystra personlig assistans bygger på erfarenhet, kunskap, medvetenhet och trygghet. Genom att handplocka personal och samarbetspartners med unik kompetens skapar Lystra den trygghet som ger förutsättningar för en kvalitativ personlig assistans. Vi vet att personalen är vår största och viktigaste resurs.
  • Lystra personlig assistans skapar kvalitet genom att respektera varandra och varandras värderingar. Som kund hos Lystra är det viktigt att vår grundsyn på assistansen överensstämmer för att vår personal ska ha förutsättningar att bidra till ett bättre liv för våra kunder. Lika viktigt är att vi gemensamt ser LSS-reformen som något vi vill bevara och att tillsammans göra som det var tänkt från början, ett bra liv för alla.  

För alla har rätt att leva. Inte bara överleva.